บัณฑิตแนะแนว - ศูนย์วิชาการที่ให้ประโยชน์สูงสุด
 
   à¸‚่าวสารบัณฑิตแนะแนว
     à¸‡à¸²à¸™à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸šà¸±à¸“ฑิตแนะแนว
 
   
(614) 786-9539
2559-03-10 - ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียน ชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ ''พัฒนาศักยภาพของลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จ''
2558-09-01 - BDN NEWS ฉบับเดือน มิ.ย.-ก.ย.2558
3045408578
2557-10-13 - BDN NEWS ฉบับเดือน ก.ค-ต.ค 2557

...ข่าวสารทั้งหมด >>

   (717) 595-2611
 (866) 744-9009
 (579) 431-2744
 PRE-GIFTED & EP ปี 2561 (ป.2 - ป.6) unnecessitating
 PRE-ประถมศึกษา ปี 2561 (ป.2 - ป.6) ระเบียบการ+ใบสมัคร  
 PRE-ม.ต้น ปี 2561(ม.1 - ม.3) ระเบียบการ+ใบสมัคร  
 PRE-รับตรง+ADMISSION ปี 2561 (ม.4 - ม.6) ระเบียบการ+ใบสมัคร  
 (309) 227-7681
 3608227978
 833-770-5073
 2163039512  
 à¹€à¸­à¸à¸ªà¸²à¸£à¹à¸™à¸°à¸™à¸³à¹‚รงเรียนกวดวิชา8563677741 , คอร์สเพิ่มเกรด
 à¹ƒà¸šà¸ªà¸±à¹ˆà¸‡à¸‹à¸·à¹‰à¸­à¸«à¸™à¸±à¸‡à¸ªà¸·à¸­ ประถมศึกษา- มัธยมศึกษา

 
 


Copyright © BNN Design 2013. All rights reserved

บัณฑิตแนะแนว
1033/4 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท 10400
โทร 02-279-4808