dichronousPartnerzyCorporate finance8006973911Cash management (808) 660-8188
ThirdWay
Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw
Nasza oferta
                                              
 
Jesteśmy osobami o wieloletnich doświadczeniach zdobywanych podczas pracy nad różnorodnymi transakcjami finansowymi w bankach korporacyjnych. Pracowaliśmy z klientami biznesowymi należącymi do różnych branż oraz segmentów rynkowych (SME, duże polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe oraz korporacje międzynarodowe).

Dzięki zebranym doświadczeniom rozumiemy:
 • Znaczenie, jakie dla firm posiada dostęp do zdywersyfikowanych i stabilnych źródeł finansowania,
 • Reguły, którymi rządzi się strukturyzacja transakcji finansowych,
 • Zasady, na jakich działają instytucje finansowe, w tym banki czy fundusze inwestycyjne,
 • Przesłanki, jakimi kierują się decydenci instytucji finansowych, w tym  banków, firm leasingowych czy  firm factoringowych,
Nasza oferta doradcza obejmuje wsparcie klienta biznesowego w następujących obszarach:

Corporate finance
 • Wypracowanie optymalnego modelu finansowania przedsiębiorstwa,
 • Współpraca przy aranżacji źródeł finansowania,
 • Przygotowanie materiału analitycznego dla potencjalnego partnera finansowego,
 • Restrukturyzacja zadłużenia finansowego,
Wyspecjalizowane formy finansowania
 • Finansowanie przedsięwzięć w obszarze Real Estate,
 • Lewarowane finansowanie przejęć,
 • Opracowanie modeli wykupu wierzytelności,
 • Strukturyzacja transakcji typu Real Estate,
 • Emisja papierów dłużnych,
Cash management
 • Analiza użytkowanych rozwiązań z zakresu CM,
 • Wypracowanie optymalnych rozwiazań z punktu widzenia potrzeb i kosztów,
 • Implementacja zaproponowanych rozwiązań.

 

Nasza oferta|249-901-6136|Corporate finance|(847) 760-6083|Cash management |Kontakt